ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

בקשות לקבלת מידע (RFI)

פרטי ההודעה הכלליים
נושא:
פרסום בקשה לקבלת מידע (RFI) בנושא מערכות לסידור עבודה וניהול משמרות
מספר בקשה: 02
תאריך פרסום: 26/06/2023
תאריך אחרון למסירת מענים: 24/07/2023
פרטי איש קשר
איש קשר ברשות: גב' ליזה מזור
דוא"ל איש קשר: lizama@iaa.gov.il
פרטי הבקשה: