ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

בקשות לקבלת מידע (RFI)

פרטי ההודעה הכלליים
נושא:
פרסום בקשה לקבלת מידע (RFI) – בנושא מערכת ניהול מיסעות לכבישים ותשתיות תעופתיות
מספר בקשה: 01
תאריך פרסום: 21/03/2024
תאריך אחרון למסירת מענים: 09/05/2024
פרטי איש קשר
איש קשר ברשות: מר משה פישר
דוא"ל איש קשר: moshefi@iaa.gov.il
פרטי הבקשה: