ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

בקשות לקבלת מידע (RFI)

פרטי ההודעה הכלליים
נושא:
Request For Information – Diesel and Electrical Airport Cargo Dollies Towing Tractors with Special Features for Long Distance Hauls and Continuous Operation
פרסום בקשה לקבלת מידע (RFI) בנושא טרקטור ייעודי לשינוע מטענים לעבודה ממושכת
מספר בקשה: 01
תאריך פרסום: 28/05/2023
תאריך אחרון למסירת מענים: 10/07/2023
פרטי איש קשר
איש קשר ברשות: מר מיכאל גרינברג
דוא"ל איש קשר: michaelgr2@iaa.gov.il
פרטי הבקשה: