ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

בחינת קיומם של ספקים/מיזמים

פרטי ההודעה
נושא: פרסום כוונה להתקשרות עם ספק יחיד - פיתוח אצווה להעברת מידע מרשות האוכלוסין בדבר מעבר פועלי יום ירדניים במסוף יצחק רבין
מספר ההודעה: 9
תאריך פרסום: 20/05/2024
תאריך אחרון להשגה/מענה: 04/06/2024
תאריך סיום פרסום: 04/06/2024
מסמכי המכרז:
פרטי ההתקשרות
שם ספק/ים: חברת י.ב.מ ישראל בע"מ
שווי ההתקשרות: כ- 120,000 ₪ (לא כולל מע"מ)
פרטי איש קשר
איש קשר ברשות: גב' ליזה מזור
דוא"ל איש קשר: lizama@iaa.gov.il
מספר פקס: 03-9711296