ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

בחינת קיומם של ספקים/מיזמים

פרטי ההודעה
נושא: פרסום כוונה להתקשרות עם ספק יחיד - בחוזה למתן שירותי אחזקה לערכות חילוץ מתוצרת Holmatro
מספר ההודעה: 08
תאריך פרסום: 02/05/2024
תאריך אחרון להשגה/מענה: 16/05/2024
תאריך סיום פרסום: 16/05/2024
מסמכי המכרז:
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 60 חודשים
שם ספק/ים: עופר כיבוי חילוץ והצלה בע"מ
שווי ההתקשרות: כ- 48,000 ₪ לשנה
פרטי איש קשר
איש קשר ברשות: גב' ליזה מזור
דוא"ל איש קשר: lizama@iaa.gov.il
מספר פקס: 03-9711296