ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

בחינת קיומם של ספקים/מיזמים

פרטי ההודעה
נושא: פרסום כוונה להתקשר עם ספק יחיד – בחוזה לאספקת חלקי חילוף והידרנטים מתוצרת חב' CARTER מבית EATON, המשמשים כאביזר קצה בצנרת הדלק ברחבות החניה למטוסים בנתב"ג, מתוצרת YALE ומולטילוק.
מספר ההודעה: 08
תאריך פרסום: 20/03/2023
תאריך אחרון להשגה/מענה: 18/04/2023
תאריך סיום פרסום: 18/04/2023
מסמכי המכרז:
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 3 שנים
שם ספק/ים: חב' קומט ש.מ. סחר בינלאומי בע"מ
שווי ההתקשרות: כ- 2.7 מלש"ח
פרטי איש קשר
איש קשר ברשות: מר מיכאל גרינברג
דוא"ל איש קשר: michaelgr2@iaa.gov.il