ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

בחינת קיומם של ספקים/מיזמים

פרטי ההודעה
נושא: פרסום כוונה להתקשרות עם ספק יחיד - חוזה התקשרות לאחזקת המערכת המסחרית ולאחזקת המערכת להתקשרויות מסחריות
מספר ההודעה: 07
תאריך פרסום: 24/03/2024
תאריך אחרון להשגה/מענה: 10/04/2024
תאריך סיום פרסום: 10/04/2024
מסמכי המכרז:
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 24 חודשים
שם ספק/ים: נס אי אס בע"מ
שווי ההתקשרות: כ- 3,100,000 ₪ (לא כולל מע"מ)
פרטי איש קשר
איש קשר ברשות: מר דודי אריאלי
דוא"ל איש קשר: DudiAr@iaa.gov.il
מספר פקס: 03-9711296