ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

בחינת קיומם של ספקים/מיזמים

פרטי ההודעה
נושא: פרסום כוונה להתקשר עם ספק יחיד - בהתקשרות למתן שרותי אחזקה וחלפים למתקני הרמה מתוצרת Genie
מספר ההודעה: 07
תאריך פרסום: 13/03/2023
תאריך אחרון להשגה/מענה: 04/04/2023
תאריך סיום פרסום: 04/04/2023
מסמכי המכרז:
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 3 שנים
שם ספק/ים: אמיר חברה להנדסה וסחר בע"מ
שווי ההתקשרות: כ- 120,000 ₪ לשנה
פרטי איש קשר
איש קשר ברשות: מר דודי אריאלי
דוא"ל איש קשר: DudiAr@iaa.gov.il
מספר פקס: 03-9711296