ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

בחינת קיומם של ספקים/מיזמים

פרטי ההודעה
נושא: פרסום כוונה להתקשרות עם ספק יחיד - בחוזה למתן שרותי אספקת חלקי חילוף ושירות טכני לציוד תפעולי מתוצרת JBT Aero Tech Corporation בנתב"ג
מספר ההודעה: 06
תאריך פרסום: 26/02/2024
תאריך אחרון להשגה/מענה: 11/03/2024
תאריך סיום פרסום: 11/03/2024
מסמכי המכרז:
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: שלוש שנים
שם ספק/ים: בני מאיר בע"מ
שווי ההתקשרות: כ- 150,000 ₪ בשנה
פרטי איש קשר
איש קשר ברשות: גב' מורן כהן - פנקר
דוא"ל איש קשר: Moranco2@iaa.gov.il
מספר פקס: 03-9752608