ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

בחינת קיומם של ספקים/מיזמים

פרטי ההודעה
נושא: פרסום כוונה להתקשר עם ספק יחיד - בהתקשרות לרכישה ואספקת 2 רכבים ייעודיים לפינוי אשפה ממטוסים
מספר ההודעה: 06
תאריך פרסום: 23/02/2023
תאריך אחרון להשגה/מענה: 16/03/2023
תאריך סיום פרסום: 16/03/2023
מסמכי המכרז:
פרטי ההתקשרות
שם ספק/ים: חברת יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ
שווי ההתקשרות: 417,348 ש"ח כולל מע"מ
פרטי איש קשר
איש קשר ברשות: מר אילן כהן
דוא"ל איש קשר: ilanco@iaa.gov.il
מספר פקס: 03-9711296