ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

בחינת קיומם של ספקים/מיזמים

פרטי ההודעה
נושא: פרסום כוונה להתקשרות עם ספק יחיד - בחוזה למתן שירותי התקנות, אחזקה, ושיפוץ של מערכות להפעלת פתחי עשן בנתב"ג מתוצרת החברות "Simon PROtec Systems GmbH",Coopers Fire Ltd""
מספר ההודעה: 05
תאריך פרסום: 21/02/2024
תאריך אחרון להשגה/מענה: 06/03/2024
מסמכי המכרז:
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 5 שנים
שם ספק/ים: מטלפרס יצוא (1982) בע"מ
שווי ההתקשרות: כמפורט בהודעת הרשות
פרטי איש קשר
איש קשר ברשות: מר משה פישר
דוא"ל איש קשר: moshefi@iaa.gov.il
מספר פקס: 03-9752608