ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

בחינת קיומם של ספקים/מיזמים

פרטי ההודעה
נושא: פרסום כוונה להתקשרות עם ספק יחיד - בחוזה למתן שרותי אספקה, אחזקה, תיקון תקלות ותמיכה של מערכות אל פסק מתוצרת Eaton Elektrotechnika s.r.o
מספר ההודעה: 04
תאריך פרסום: 21/02/2024
תאריך אחרון להשגה/מענה: 07/03/2024
תאריך סיום פרסום: 07/03/2024
מסמכי המכרז:
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 5 שנים
שם ספק/ים: יונירום אלקטרוניקס בע"מ
שווי ההתקשרות: כמפורט בהודעת הרשות
פרטי איש קשר
איש קשר ברשות: מר משה פישר
דוא"ל איש קשר: moshefi@iaa.gov.il
מספר פקס: 03-9752608