ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

בחינת קיומם של ספקים/מיזמים

פרטי ההודעה
נושא: פרסום כוונה להתקשרות עם ספק יחיד - בחוזה לרכישת שרותי תמיכה PREMIER וחבילות תוצרים של מייקרוסופט
מספר ההודעה: 27
תאריך פרסום: 18/12/2023
תאריך אחרון להשגה/מענה: 31/12/2023
תאריך סיום פרסום: 31/12/2023
מסמכי המכרז:
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 36 חודשים
שם ספק/ים: מייקרוסופט ישראל בע"מ
שווי ההתקשרות: כ- 664,000 ₪ לשנה
פרטי איש קשר
איש קשר ברשות: מר אילן כהן
דוא"ל איש קשר: ilanco@iaa.gov.il