ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

בחינת קיומם של ספקים/מיזמים

פרטי ההודעה
נושא: פרסום כוונה להתקשרות עם ספק יחיד - בחוזה למתן שירותי אספקת מחירוני דקל דיגיטליים ואפליקציות נלוות המבוססות על מחירון דקל, עבור רשות שדות התעופה
מספר ההודעה: 25
תאריך פרסום: 06/12/2023
תאריך אחרון להשגה/מענה: 26/12/2023
תאריך סיום פרסום: 26/12/2023
מסמכי המכרז:
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 5 שנים
שם ספק/ים: דקל תוכנה (ד.ב.י) בע"מ
שווי ההתקשרות: כ- 300,000 ש"ח
פרטי איש קשר
איש קשר ברשות: מר ערן רש
דוא"ל איש קשר: eranru@iaa.gov.il
מספר פקס: 03-9752608