ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

בחינת קיומם של ספקים/מיזמים

פרטי ההודעה
נושא: פרסום כוונה להתקשרות עם ספק יחיד - בחוזה למתן שירותים למערכת שעוני נוכחות המותקנים ברשות שדות התעופה
מספר ההודעה: 23
תאריך פרסום: 30/10/2023
תאריך אחרון להשגה/מענה: 14/11/2023
תאריך סיום פרסום: 14/11/2023
מסמכי המכרז:
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 24 חודשים
שם ספק/ים: סינאל מלל פיווי בע"מ
שווי ההתקשרות: כ- 75,000 ₪
פרטי איש קשר
איש קשר ברשות: גב' ליזה מזור
דוא"ל איש קשר: lizama@iaa.gov.il
מספר פקס: 03-9711296