ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

בחינת קיומם של ספקים/מיזמים

פרטי ההודעה
נושא: פרסום על כוונה להתקשרות עם ספק יחיד - בחוזה למתן שרותי מתן שירותי התקנה, אחזקה, שדרוגים, תיקון תקלות ונזקים לגדר הביטחונית המותקנת במסופי הגבול רבין, טאבה ונהר הירדן ושדות התעופה הפנים ארציים הרצליה חיפה וראש פינה
מספר ההודעה: 22
תאריך פרסום: 30/08/2023
תאריך אחרון להשגה/מענה: 14/09/2023
תאריך סיום פרסום: 14/09/2023
מסמכי המכרז:
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: כמפורט בהודעת הרשות
שם ספק/ים: מערכות התראה אינטגרליות בע"מ
שווי ההתקשרות: כמפורט בהודעת הרשות
פרטי איש קשר
איש קשר ברשות: מר משה פישר
דוא"ל איש קשר: moshefi@iaa.gov.il
מספר פקס: 03-9752608