ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

בחינת קיומם של ספקים/מיזמים

פרטי ההודעה
נושא: פרסום כוונה להתקשרות עם ספק יחיד - מתן שרותי התקנה, הנגשה ואחזקה של מערך עמדות אוויר נקי, עבור רשות שדות התעופה
מספר ההודעה: 21
תאריך פרסום: 28/08/2023
תאריך אחרון להשגה/מענה: 20/09/2023
מסמכי המכרז:
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: כמפורט בהודעת הרשות
שם ספק/ים: ביו-מד פארמה בע"מ
שווי ההתקשרות: כ- 700,000 ₪ לשנה
פרטי איש קשר
איש קשר ברשות: מר מומו הילדסהימר
דוא"ל איש קשר: MomoHi@iaa.gov.il
מספר פקס: 03-9711296