ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

בחינת קיומם של ספקים/מיזמים

פרטי ההודעה
נושא: פרסום כוונה להתקשרות עם ספק יחיד - בחוזה לרישוי תוכנה, שירותי התקנה, אחזקה ושדרוגים של מע' תמחיר SAS
מספר ההודעה: 20
תאריך פרסום: 17/08/2023
תאריך אחרון להשגה/מענה: 05/09/2023
תאריך סיום פרסום: 05/09/2023
מסמכי המכרז:
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 24 חודשים
שם ספק/ים: מ.י.ה מחשבים בע"מ
שווי ההתקשרות: $ 67,450
פרטי איש קשר
איש קשר ברשות: גב' ליזה מזור
דוא"ל איש קשר: lizama@iaa.gov.il
מספר פקס: 03-9711296