ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

בחינת קיומם של ספקים/מיזמים

פרטי ההודעה
נושא: פרסום כוונה להתקשרות עם ספק יחיד - התקשרות לרכש רשיונות ותמיכה מחברת Cambridge Pixel לתצוגת תמונה אוירית לצורך monitoring
מספר ההודעה: 01
תאריך פרסום: 22/01/2024
תאריך אחרון להשגה/מענה: 11/02/2024
תאריך סיום פרסום: 11/02/2024
מסמכי המכרז:
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 5 שנים עם אופציה ל – 24 חודשים נוספים
שם ספק/ים: Cambridge Pixel
שווי ההתקשרות: כ – 425,000 ₪
פרטי איש קשר
איש קשר ברשות: גב' מיכל ולץ
דוא"ל איש קשר: michalve@iaa.gov.il
מספר פקס: 03-9711296