ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

בחינת קיומם של ספקים/מיזמים

פרטי ההודעה
נושא: פרסום כוונה להתקשרות עם ספק יחיד - בחוזה למתן הדרכת TRM עבור רשות שדות התעופה
מספר ההודעה: 19
תאריך פרסום: 16/08/2023
תאריך אחרון להשגה/מענה: 10/09/2023
תאריך סיום פרסום: 10/09/2023
מסמכי המכרז:
פרטי ההתקשרות
שם ספק/ים: צחי לאור- CRM
שווי ההתקשרות: כמפורט בהודעת הרשות
פרטי איש קשר
איש קשר ברשות: גב' איה פלג
דוא"ל איש קשר: ayape@iaa.gov.il
מספר פקס: 03-9711296