ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

בחינת קיומם של ספקים/מיזמים

פרטי ההודעה
נושא: פרסום כוונה להתקשרות עם ספק יחיד - בחוזה למתן שירותי אחזקה, התקנה ושדרוגים למערכת מיגון אלקטרונית לגדר אבטחה היקפית מסוג לחצים בנמל התעופה בן-גוריון
מספר ההודעה: 18
תאריך פרסום: 14/08/2023
תאריך אחרון להשגה/מענה: 31/08/2023
תאריך סיום פרסום: 31/08/2023
מסמכי המכרז:
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: כמפורט בהודעת הרשות
שם ספק/ים: קל-רם יעקובוביץ' בע"מ
שווי ההתקשרות: כ- 360,000 ₪
פרטי איש קשר
איש קשר ברשות: מר ערן רש
דוא"ל איש קשר: eranru@iaa.gov.il
מספר פקס: 03-9752608