ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

בחינת קיומם של ספקים/מיזמים

פרטי ההודעה
נושא: פרסום כוונה להתקשרות עם ספק יחיד - רכישת בעלות וזכויות שימוש בקנה תקשורת אשר בבעלות חברת פרטנר פתרונות תקשורת נייחים בע"מ בסמוך למסוף אלנבי
מספר ההודעה: 16
תאריך פרסום: 19/07/2023
תאריך אחרון להשגה/מענה: 02/08/2023
תאריך סיום פרסום: 02/08/2023
מסמכי המכרז:
פרטי ההתקשרות
שם ספק/ים: פרטנר פתרונות תקשורת נייחים
שווי ההתקשרות: כ- 60,000 ₪ (ללא מע"מ)
פרטי איש קשר
איש קשר ברשות: גב' ליזה מזור
דוא"ל איש קשר: lizama@iaa.gov.il