ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

בחינת קיומם של ספקים/מיזמים

פרטי ההודעה
נושא: פרסום כוונה להתקשרות עם ספק יחיד - בחוזה לאספקת שירותי שדרוג ואחזקה של מע' הקלטת שמע ותמונה אווירית מתוצרתה במתקני רשות שדות התעופה
מספר ההודעה: 15
תאריך פרסום: 04/07/2023
תאריך אחרון להשגה/מענה: 18/07/2023
תאריך סיום פרסום: 18/07/2023
מסמכי המכרז:
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 5 שנים
שם ספק/ים: חב' NICE LTD
שווי ההתקשרות: כ – 560,000 $.
פרטי איש קשר
איש קשר ברשות: גב' מיכל ולץ
דוא"ל איש קשר: michalve@iaa.gov.il
מספר פקס: 03-9711296