ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

בחינת קיומם של ספקים/מיזמים

פרטי ההודעה
נושא: פרסום כוונה להתקשרות עם ספק יחיד - בחוזה למתן שירותי אחזקה, תמיכה, שדרוגים ועדכונים לתוכנת FN לניהול נכסים ותשתיות והטמעת נתונים על-ידי שימוש בתוכנת ADR
מספר ההודעה: 14
תאריך פרסום: 28/06/2023
תאריך אחרון להשגה/מענה: 19/07/2023
תאריך סיום פרסום: 19/07/2023
מסמכי המכרז:
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 5 שנים
שם ספק/ים: חברת "טיאסג'י איטי מערכות מתקדמות בע"מ
שווי ההתקשרות: כ- 1.2 מיליון ש"ח
פרטי איש קשר
איש קשר ברשות: מר ערן רש
דוא"ל איש קשר: eranru@iaa.gov.il
מספר פקס: 03-9752608