ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

בחינת קיומם של ספקים/מיזמים

פרטי ההודעה
נושא: -פרסום כוונה להתקשרות עם ספק יחיד בחוזה להתקשרות לאספקת חלקי חילוף למכסה תא דלק מתוצרת DABICO AIRPORT SOLUTIONS,
מספר ההודעה: 13
תאריך פרסום: 19/06/2023
תאריך אחרון להשגה/מענה: 03/07/2023
תאריך סיום פרסום: 03/07/2023
מסמכי המכרז:
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 5 שנים + אופציה ל- 24 חודשים נוספים
שם ספק/ים: אורטקו הנדסה בע"מ
שווי ההתקשרות: כ- 250,000 ₪ ברכישה מידית, ובהתאם לצורך בפועל במהלך כל תקופת ההתקשרות.
פרטי איש קשר
איש קשר ברשות: מיכאל גרינברג
דוא"ל איש קשר: michaelgr2@iaa.gov.il