ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

בחינת קיומם של ספקים/מיזמים

פרטי ההודעה
נושא: פרסום כוונה להתקשר עם ספק יחיד - בחוזה לשירותי תמיכה, תחזוקה, שדרוג גרסאות, וביצוע פיתוחים במערכת חשב איארפי
מספר ההודעה: 12
תאריך פרסום: 30/04/2023
תאריך אחרון להשגה/מענה: 21/05/2023
תאריך סיום פרסום: 21/05/2023
מסמכי המכרז:
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: כמפורט בהודעת הרשות
שם ספק/ים: חברת חשב אי.אר.פי בע"מ
שווי ההתקשרות: כמפורט בהודעת הרשות
פרטי איש קשר
איש קשר ברשות: מר אילן כהן
דוא"ל איש קשר: ilanco@iaa.gov.il
מספר פקס: 03-9711296