ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

בחינת קיומם של ספקים/מיזמים

פרטי ההודעה
נושא: פרסום כוונה להתקשרות עם ספק יחיד - בחוזה לאספקת גופי תאורה, מייצבי זרם ומבזקים לתאורת מסלולים, חלפים, שירותי תמיכה טכנית והדרכות
מספר ההודעה: 11
תאריך פרסום: 05/06/2024
תאריך אחרון להשגה/מענה: 24/06/2024
תאריך סיום פרסום: 24/06/2024
מסמכי המכרז:
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 5 שנים
שם ספק/ים: ADB SAFEGATE BVBA /בלגיה
שווי ההתקשרות: כ 1- מיליון ₪ בשנה בהתאם לצורך בפועל
פרטי איש קשר
איש קשר ברשות: מר מיכאל גרינברג
דוא"ל איש קשר: michaelgr2@iaa.gov.il