ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

בחינת קיומם של ספקים/מיזמים

פרטי ההודעה
נושא: פרסום כוונה להתקשר עם ספק יחיד - בחוזה לקבלת התראות בזמן אמת על פעילות ברקים בקרבת שדות התעופה של רש"ת, קבלת מידע מטאורולוגי ובפרט ניטור ברקים בזמן אמת
מספר ההודעה: 11
תאריך פרסום: 16/04/2023
תאריך אחרון להשגה/מענה: 10/05/2023
תאריך סיום פרסום: 10/05/2023
מסמכי המכרז:
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: כמפורט בהודעת הרשות
שם ספק/ים: א. EARTH NETWORKS, ב. VAISLALA
שווי ההתקשרות: כ- 350,000 יורו
פרטי איש קשר
איש קשר ברשות: גב' אורית צלח
דוא"ל איש קשר: OritTz@iaa.gov.il
מספר פקס: 03-9711296