ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

בחינת קיומם של ספקים/מיזמים

פרטי ההודעה
נושא: פרסום כוונה להתקשרות עם ספק יחיד - חוזה למתן שירותי תמיכה, תחזוקה ורישוי למוצרי מג'יק הקיימים ברש"ת
מספר ההודעה: 10
תאריך פרסום: 22/05/2024
תאריך אחרון להשגה/מענה: 10/06/2024
תאריך סיום פרסום: 10/06/2024
מסמכי המכרז:
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 5 שנים
שם ספק/ים: חברת מג'יק תעשיות תוכנה (ישראל) בע"מ
שווי ההתקשרות: כ – 74,000 ₪ לשנה
פרטי איש קשר
איש קשר ברשות: גב' ליזה מזור
דוא"ל איש קשר: lizama@iaa.gov.il