ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

בחינת קיומם של ספקים/מיזמים

פרטי ההודעה
נושא: פרסום כוונה להתקשר עם ספק יחיד – בחוזה לאספקת תעלות טלסקופיות עבור מערכות מיזוג למטוסים מתוצרת חברת A.T.E.S ITALIANA בעמדות החניה שבשלוחות B,C,D בטרמינל 3 בנתב"ג לטובת פרויקט החלפת גשרי הנוסעים
מספר ההודעה: 10
תאריך פרסום: 03/04/2023
תאריך אחרון להשגה/מענה: 04/05/2023
תאריך סיום פרסום: 04/05/2023
מסמכי המכרז:
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: כמפורט בהודעת הרשות
שם ספק/ים: A.T.E.S ITALIANA SRL
שווי ההתקשרות: 1,128,200 אירו
פרטי איש קשר
איש קשר ברשות: גב' מיכל ולץ
דוא"ל איש קשר: michalve@iaa.gov.il
מספר פקס: 03-9711296