ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

בחינת קיומם של ספקים/מיזמים

פרטי ההודעה
נושא: פרסום כוונה להתקשרות עם ספק חוץ - לאספקת שירותי הדרכה בתחומים שונים בנושאי תעופה והפעלת שדות תעופה, באופן פרונטלי, באופן מקוון ובתאימות מלאה לדרישות ICAO
מספר ההודעה: 01
תאריך פרסום: 28/01/2024
תאריך אחרון להשגה/מענה: 18/02/2024
תאריך סיום פרסום: 18/02/2024
מסמכי המכרז:
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 5 שנים
שם ספק/ים: ACI WORLD – Airports council International, Airsight GmbH, International Air Transport Association - IATA (באמצעות הסניף האירופאי של החברה)
שווי ההתקשרות: מוערך בכ – 10,000,000 ₪
פרטי איש קשר
איש קשר ברשות: גב' מיכל ולץ
דוא"ל איש קשר: michalve@iaa.gov.il
מספר פקס: 03-9711296