ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

בחינת קיומם של ספקים/מיזמים

פרטי ההודעה
נושא: פרסום כוונה להתקשרות עם ספק יחיד - בחוזה לאספקת חלקי חילוף ושירותי אחזקה למערכות 400 הרץ תוצרת חברת ITW GSE / דנמרק
מספר ההודעה: 02
תאריך פרסום: 28/01/2024
תאריך אחרון להשגה/מענה: 18/02/2024
תאריך סיום פרסום: 18/02/2024
מסמכי המכרז:
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 5 שנים עם אופציה להארכה בתקופה של עד 5 שנים נוספות
שם ספק/ים: תדיראן פתרונות אנרגיה בע"מ
שווי ההתקשרות: כ – 2,000,000 ₪ (לא כולל תק' האופציה)
פרטי איש קשר
איש קשר ברשות: גב' מיכל ולץ
דוא"ל איש קשר: michalve@iaa.gov.il
מספר פקס: 03-9711296