ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: חוזה הרשאה לשימוש בנכס ושטח בנתב"ג
מספר ההודעה: 16
תאריך פרסום: 11/06/2023
תאריך סיום פרסום: 11/06/2024
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: עד 120 יום
שם ספק/לקוח: ג'יי. אר היינמן דיוטי פרי שותפות מוגבלת
פרטי ההודעה: