ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: חוזה הרשאה להפעלת מתקני תקשורת לכיסוי סלולארי למכשירי רדיו טלפון ניידים במתקני רשות שדות התעופה
מספר ההודעה: 15
תאריך פרסום: 01/06/2023
תאריך סיום פרסום: 01/06/2024
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 31.05.2026 - 01.06.2023
שם ספק/לקוח: סטורם תקשורת בע"מ, סלקום ישראל בע"מ, פלאפון תקשורת בע"מ, פי. אייץ'. איי. נטוורקס 2015
פרטי ההודעה: