ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: חוזה הרשאה למתן שירותי מזון למטוסים בנתב"ג
מספר ההודעה: 14
תאריך פרסום: 23/05/2023
תאריך סיום פרסום: 23/05/2024
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 31.12.2025 - 01.01.2024
שם ספק/לקוח: תמ"מ תעשיות מזון בע"מ, ניורסט ישראל בע"מ
פרטי ההודעה: