ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: חוזה הרשאה למתן שירותים של תכנון, הקמה, ניהול והפעלת חנויות "המתוקים של נתב"ג" לממכר גלידות/פנקייקים/יוגורטים/שייקים וכיוצ"ב
מספר ההודעה: 13
תאריך פרסום: 14/05/2023
תאריך סיום פרסום: 14/05/2024
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 10.10.2023 - 07.03.2023
שם ספק/לקוח: דור אל בנמל שותפות
פרטי ההודעה: