ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: חוזה הרשאה לשימוש בנכס בחוזה להפעלת חנויות לאחסנה ומכירת טובין מסוג משקאות אלכוהוליים, מוצרי טבק, קוסמטיקה, ממתקים ומוצרים הנמכרים בחנויות דראגסטור בפטור ממכס וממיסים חבי מכס ממיסים בטרמינל 3, טרמינל 1 של נמל התעופה בן גוריון
מספר ההודעה: 12
תאריך פרסום: 14/05/2023
תאריך סיום פרסום: 14/05/2024
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 10.10.2023 - 07.03.2023
שם ספק/לקוח: ג'יי. אר. היינמן דיוטי פרי שותפות מוגבלת
פרטי ההודעה: