ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: חוזה הרשאה לשימוש בנכס בשדה התעופה בהרצליה
מספר ההודעה: 11
תאריך פרסום: 03/05/2023
תאריך סיום פרסום: 03/05/2024
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: כמפורט בהודעת הרשות
שם ספק/לקוח: אירופאוור ישראל (2003) בע"מ
פרטי ההודעה: