ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: חוזה הרשאה למימון, תכנון, הקמה, תפעול, שימוש, תחזוקה והחזרה לרשות של מרכז מיון והפצה ארצי
מספר ההודעה: 09
תאריך פרסום: 02/04/2023
תאריך סיום פרסום: 02/04/2024
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 30.04.2027 - 01.05.2023
שם ספק/לקוח: או. פי. אס. אי (UPS) שינוע בינלאומי בע"מ
פרטי ההודעה: