ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: חוזה הרשאה לשימוש בנכס בש"ת חיפה
מספר ההודעה: 08
תאריך פרסום: 20/03/2023
תאריך סיום פרסום: 20/04/2023
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 14.06.2023-13.06.2025
שם ספק/לקוח: הצנחניה מועדון צניחה 2019 בע"מ
פרטי ההודעה: