ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: חוזה הרשאה למתן שירותי החסנה ומכירה לנוסעים של טובין פטורי ו/או חבי מכס ו/או מיסים במסופי הגבול היבשתיים בגין ונהר הירדן
מספר ההודעה: 07
תאריך פרסום: 19/02/2023
תאריך סיום פרסום: 19/03/2023
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 14.02.2023 - 31.05.2024
שם ספק/לקוח: חברת ג'יי. אר. היינמן דיוטי פרי שותפות מוגבלת
פרטי ההודעה: