ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: חוזה הרשאה לשימוש בנכס בשדה התעופה בחיפה
מספר ההודעה: 06
תאריך פרסום: 07/02/2023
תאריך סיום פרסום: 07/03/2023
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 1.01.2024 - 31.12.2025
שם ספק/לקוח: אלון חיים
פרטי ההודעה: