ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: חוזה הרשאה לניהול והפעלת מסופי מטענים במעברי הגבול אלנבי, ניצנה ויצחק רבין
מספר ההודעה: 21
תאריך פרסום: 02/07/2023
תאריך סיום פרסום: 02/07/2024
פרטי ההתקשרות
שם ספק/לקוח: נ.ג'אן בע"מ
פרטי ההודעה: