ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: חוזה למתן שירותי ניטור מידע וסייבר מנוהל למשרד התחבורה וגופי תחבורה בישראל
מספר ההודעה: 20
תאריך פרסום: 02/07/2023
תאריך סיום פרסום: 02/07/2024
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 01.07.2023 - 31.07.2023
שם ספק/לקוח: משרד התחבורה
פרטי ההודעה: