ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: חוזה הרשאה לתכנון, התאמה, ניהול והפעלה של בית מאפה באולם מקבלי הפנים שבטרמינל 3 של נמל התעופה הבינלאומי בן-גוריון
מספר ההודעה: 19
תאריך פרסום: 13/06/2023
תאריך סיום פרסום: 13/06/2024
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 31.12.2023 - 01.09.2023
שם ספק/לקוח: אסול אוכל איכותי בע"מ
פרטי ההודעה: