ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: חוזה הרשאה לתכנון, הקמה והפעלה של מפעל מזון
מספר ההודעה: 17
תאריך פרסום: 12/06/2023
תאריך סיום פרסום: 12/06/2024
פרטי ההתקשרות
שם ספק/לקוח: קייטרינג בע"מ
פרטי ההודעה: