ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: מתן שרותי אחזקת סימולטורים שדרוג מסד נתונים סימולטור נהיגה בחירום, עבור רשות שדות התעופה.
מספר ההודעה: 99
תאריך פרסום: 30/08/2022
תאריך סיום פרסום: 30/08/2023
פרטי ההתקשרות
שם ספק/לקוח: UFA INC /ארה"ב
פרטי ההודעה: