ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: מתן שירותי אחזקה, תמיכה, שדרוג גרסאות למערכת Action Base המותקנת ברשות שדות התעופה.
מספר ההודעה: 98
תאריך פרסום: 30/08/2022
תאריך סיום פרסום: 30/08/2023
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 13.01.2023-12.01.2025
שם ספק/לקוח: טופ סולושינס (ל.ה.ב) בע"מ
פרטי ההודעה: