ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: מתן שירותי תמלול והקלטה של ישיבות מועצת הרשות, עבור רשות שדות התעופה.
מספר ההודעה: 97
תאריך פרסום: 30/08/2022
תאריך סיום פרסום: 30/08/2023
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 09.03.2023-08.03.2025
שם ספק/לקוח: אולטקס שרותי משרד מתקדמים בע"מ
פרטי ההודעה: