ברשימות הבחירה, ניווט עם החצים למעלה ולמטה בין האפשרויות

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
נושא: אספקה, התקנה, תמיכה ושדרוג של חלקי חשמל ובקרה לשרוולי הנוסעים בנתב"ג, עבור רשות שדות התעופה.
מספר ההודעה: 96
תאריך פרסום: 30/08/2022
תאריך סיום פרסום: 30/08/2023
פרטי ההתקשרות
תקופת ההתקשרות: 01.12.2022-30.11.2024
שם ספק/לקוח: קונטאל אוטומציה ובקרה בע"מ
פרטי ההודעה: